BRANŻA WYMURÓWKOWA - REMONTY AGREGATÓW HUTNICZYCH:

 Prace związane z wymurówkami (demontaż i montaż wykładzin ogniotrwałych)
 Wymiana, naprawa i regeneracja elementów konstrukcyjnych i mechanicznych
 Montaż armatury z materiałów kwasoodpornych
 Wykonywanie instalacji elektrofiltrów
 Remonty bieżące, średnie i kapitalne konstrukcji pieców przemysłowych, urządzeń i agregatów hutniczych w przemyśle metali kolorowych,
 Remonty bieżące, średnie i kapitalne wymurówek wszystkich typów pieców przemysłowych w hutnictwie metali kolorowych i hutnictwie stali,
 Remonty bieżące, średnie i kapitalne konstrukcji i wymurówek baterii koksowniczych,
 Remonty bieżące, średnie i kapitalne konstrukcji i wymurówek piców i instalacji do produkcji cementu

 

REALIZACJE:

  Prace związane z wymurówkami (demontaż i montaż wykładzin ogniotrwałych)
Remonty kapitalne i bieżące Pieca Anodowego nr 1 i 2 w HML- branża wymurówkowa i mechaniczna
Remonty kapitalne i bieżące Pieca Konwertorowego nr 1,2,3,4 w HML- branża wymurówkowa i mechaniczna
Remonty kapitalne i bieżące Pieca Szybowego nr 1,2,3 wraz z odstojnikiem nr 1,2,3 w HML- branża wymurówkowa i mechaniczna
Remonty kapitalne i bieżące Pieca KPO1 , KPO2 oraz KPO4 w IMN na terenie HML - branża wymurówkowa i mechaniczna
Odbudowa Elektrofiltra nr 5 w HML – branża mechaniczna
Remonty kapitalne i bieżące pieca IŁK16M do granulacji miedzi na wydziale WCOM w HML - branża wymurówkowa i mechaniczna
Remonty kapitalne pieca na wydziale WCOM w HML - branża wymurówkowa i mechaniczna
Prace serwisowe na Wydziale Kwasu Siarkowego w HML – branża mechaniczna i ślusarska
 Remont średni linii technologicznej instalacji pieca 1 i 2 – Górażdże Cement S.A.
Piec obrotowy nr 1 – średnica 5,75 m, długość 92 m
- branża mechaniczno-konstrukcyjno-ceramiczna
Piec obrotowy nr 2 – średnica 5,75 m , długość 92 m
- wymiana wieńca zębatego i napędu pieca , wymiana cargi wylotowej pieca - branża mechaniczno-konstrukcyjno-ceramiczna
Budowa pieca wychylno-topielno-rafinacyjnego WTR w HML – branża budowlana, mechaniczno-konstrukcyjna, wymurówkowa
Grupa „ OŻARÓW ” S.A. Cementownia w Ożarowie – budowa silosów żelbetowych D= 20 m , H=60 m
Remont ceramiczno-mechaniczny kondensatora Pieca Szybowego w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”
Wymiana trzonu i pancerza Pieca Szybowego wraz z robotami ceramicznymi w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”
 HUTA CYNKU Miasteczko Śląskie - Remont urządzeń PSK i PSP
 Zabudowa wyłożenia ogniotrwałego sklepienia podwieszanego pieca WTR w HML
 Wykonywanie usług w zakresie obsługi codziennej oraz ciągłego utrzymania ruchu obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji pieca WTR wraz z układem odlewniczym i odpylnią na Wydziale Rafinacji Ogniowej Miedzi  HML,
 Cykliczne wykonywanie remontów pieca WTR wraz z komorami i urządzeniami towarzyszącymi, łącznikiem między komorami a wieżą pełnego odparowania, wieży pełnego odparowania,
 Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze  „VICTORIA” S.A. - Remont wymurówki kotła WC 0-503 w rejonie reaktora NH3, Remont korony zrzutni