BRANŻA BUDOWLANA

 Roboty budownictwa przemysłowego,
 Remonty agregatów hutniczych w branży wymurówkowej,
 Wykonawstwo izolacji termicznych,
 Wykonawstwo robót z zakresu chemii budowlanej,
 Realizacja zadań z zakresu wymurówek przemysłowych w ramach konsorcjum firm,
 Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz c.o.,
 Świadczenie usług dźwigowych, podnośnikowych.

REALIZACJE:

 Budowa nowego węzła kontaktowego dla Fabryki Kwasu Siarkowego w HM Legnica-prace w ramach umowy konsorcjum,
  Przebudowa i wymiana zbiornika stacji ksentenolu w HM Cedynia,
  Budowa układu odpylającego gazy procesowe linii Contirod w Hucie Miedzi Cedynia,
  Modernizacja inst. odpylającej transp. Wsadu na Wydz. Pieców Szybowych w HM Legnica,
  Zabudowa Pieca Indukcyjnego w HM Legnica,
  Odtworzenie konstrukcji nośnych komór pieców szybowych w HM Legnica,
  Wykonanie pomp ołowiu - Wydział Rafinacji ołowiu PPb – w HM Legnica,
  Remonty kapitalne i bieżące Suszarni obrotowych w HM Legnica,
  Remont Pieca Anodowego nr 2 – branża mech i wymurówkowa w HM Legnica,
  Modernizacja filtrów F1 i F2 w HM Legnica,
  Remonty chwytaków 105DCu, 108 DCu i 111DCu w HM Legnica,
  Modernizacja dachu i wzmocnienie konstrukcji hali wysokiej wraz z zabudową świetlików dachowych – Wydział Rafinacji ołowiu PPb – w HM Legnica,
  Roboty remontowe i inwestycyjne podczas postojów remontowych na terenie, HM Legnica, HM Cedynia i HM Głogów,Roboty remontowe i inwestycyjne realizowane na rzecz Instytutu Metali Nieżelaznych oddział w Legnicy.
Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych na instalacji pieca KPO3 i KPO4 - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy.
Remont i modernizacja pieca KPO3 
- roboty wumurówkowe - wymiana wyłożenia ogniotrwałego pieca, dennicy wylotowej oraz palnikowej
- demontaż i montaż nowej komory dopalania KPO3  wraz z robotami wymurówkowymi  oraz torkretowanie powierzchni wewnętrznych komory

Remont i modernizacja pieca KPO4
- roboty wumurówkowe - wymiana wyłożenia ogniotrwałego walczaka pieca, dennicy wylotowej technologia wymurowania sferycznego  oraz dennicy palnikowej w technologii wymurowania prostego, wymiana wymurowania otworu załadowczego z wymianą stalowej płyty otworu załadowczego,
- torkretowanie komory dopalania KPO4,

  Remont średni linii technologicznej instalacji pieca 1 i 2 -  Górażdże Cement S.A. - Chorula
Piec obrotowy nr 1 – średnica 5,75 m , długość 92 m
- wykładziny żaroodporne betonowe wylotu z pieca

Piec obrotowy nr 2 – średnica 5,75 m , długość 92 m
- wykładziny żaroodporne betonowe pieca i instalacji Goosneck
- wymurówka pieca 

  Remonty urządzeń Wydziału PSP – Kondensator  - roboty mechaniczne i wymurówkowe – Huta Cynku Miasteczko Śląskie
- odbudowa wymurówki komory przejściowej, wymiana pokrycia komina kondensatora, płyty wewnętrznej komina, remont belki nośnej, wymiana płyt sklepienia,
- wymiana nadproża sklepienia kondensatora oraz płyty studzienki pomp,
- wykonanie zawieszenia sklepienia ceramicznego i betonowanie sklepienia komory, stropu pomiędzy kondensatorem i kominem
- roboty izolacyjne – demontaż i montaż izolacji suchego łącznika