BRANŻA MECHANICZNA:

 Wykonawstwo i montaż konstrukcji przemysłowych,
 Remonty agregatów hutniczych w branży mechaniczno-konstrukcyjnej oraz wymurówkowej – piece obrotowe, szybowe, anodowe, konwertory, suszarnie obrotowe
 Remonty bieżące, średnie i kapitalne suszarni,
 Remonty bieżące, średnie i kapitalne elektrofiltrów oraz innych urządzeń odpylających,
 Obróbka skrawaniem,
 Gięcie , cięcie i walcowanie blach,
 Prace konstrukcyjno-spawalnicze,
 Prace kowalskie.

REALIZACJE:

  Budowa nowego węzła kontaktowego dla Fabryki Kwasu Siarkowego w HM Legnica-prace w ramach umowy konsorcjum,
  Przebudowa i wymiana zbiornika stacji ksentenolu w HM Cedynia,
  Budowa układu odpylającego gazy procesowe linii Contirod w Hucie Miedzi Cedynia,
  Modernizacja inst. odpylającej transp. Wsadu na Wydz. Pieców Szybowych w HM Legnica,
  Zabudowa Pieca Indukcyjnego w HM Legnica,
  Odtworzenie konstrukcji nośnych komór pieców szybowych w HM Legnica,
  Wykonanie pomp ołowiu - Wydział Rafinacji ołowiu PPb – w HM Legnica,
  Remonty kapitalne i bieżące Suszarni obrotowych w HM Legnica,
  Remont Pieca Anodowego nr 2 – branża mech i wymurówkowa w HM Legnica,
  Modernizacja filtrów F1 i F2 w HM Legnica,
  Remonty chwytaków 105DCu, 108 DCu i 111DCu w HM Legnica,
  Prace remontowe na Elektrofiltrze nr 5 – zlecenie BIPROMET S.A.- w HM Legnica,
  Wykonywanie skrzyń wodnych i kesonów oporowych – Wydział Pieców Szybowych HML,
  Remont mieszadła dwuwałowego i odpylni cyklonów w HML,
  Remont zbiorników koksu Wydział Przygotowania Wsadu HML,
  Modernizacja Filtra workowego w HM Legnica,
  Wykonanie i wymiana zamknięć klapowych typu flekta, kompensatorów, elementów inst. odpylającej oczyszczalni konwertorowej  - Wydział Rafinerii Ogniowej – Konwertory w HM Legnica,
  Wykonywanie zbiorników, konstr. stalowych hal produkcyjnych oraz inst. technologicznych,
  Modernizacja dachu i wzmocnienie konstrukcji hali wysokiej wraz z zabudową świetlików dachowych – Wydział Rafinacji ołowiu PPb – w HM Legnica,
  Roboty remontowe i inwestycyjne podczas postojów remontowych na terenie, HM Legnica, HM Cedynia i HM Głogów,Roboty remontowe i inwestycyjne realizowane na rzecz Instytutu Metali Nieżelaznych oddział w Legnicy,
 Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych na instalacji pieca KPO3 i KPO4 - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy.
Remont i modernizacja pieca KPO3 
- roboty spawalniczo – ślusarskie instalacji pieca oraz instalacji odpylania gazów – filtr KPO3
- roboty wumurówkowe - wymiana wyłożenia ogniotrwałego pieca, dennicy wylotowej oraz palnikowej
- demontaż i montaż nowej komory dopalania KPO3  wraz z robotami wymurówkowymi  oraz torkretowanie powierzchni wewnętrznych komory

Remont i modernizacja pieca KPO4
- roboty spawalniczo – ślusarskie instalacji pieca oraz instalacji odpylania gazów , uzupełnianie i spawanie pancerza segmentów  i półek komory dopalania, wymiana stropu stalowego  wymiana A-rury wraz z podestami obsługowymi, remont instalacji gazociągów technologicznych i wentylacyjnych,  
- wymiana całego trzonu komory osadczej, uszczelnienie i regeneracja okapu wentylacyjnego filtra oraz rurociągu gazów wentylacyjnych,
- roboty wumurówkowe - wymiana wyłożenia ogniotrwałego walczaka pieca, dennicy wylotowej technologia wymurowania sferycznego  oraz dennicy palnikowej w technologii wymurowania prostego, wymiana wymurowania otworu załadowczego z wymianą stalowej płyty otworu załadowczego,
- torkretowanie komory dopalania KPO4,
- demontaż starego filtra KPO4 wraz z instalacją oraz wyposażeniem wewnętrznym, scalanie i montaż nowego firmy KREISEL ,

Modernizacja filtra wentylacyjnego - układ wentylacji pieców KPO - hala ZDH – montaż dodatkowej cargi 

  Remont średni linii technologicznej instalacji pieca 1 i 2 -  Górażdże Cement S.A. - Chorula
Piec obrotowy nr 1 – średnica 5,75 m , długość 92 m
- roboty mechaniczne instalacji by-pass
- wykładziny żaroodporne betonowe wylotu z pieca

Piec obrotowy nr 2 – średnica 5,75 m , długość 92 m
- wykładziny żaroodporne betonowe pieca i instalacji Goosneck
- wymiana cargi wylotowej
- remont i regulacja napędu i podparcia pieca
- roboty mechaniczne instalacji by-pass
- roboty mechaniczne instalacji goosneck , komory mieszania i wlotu pieca
- prefabrykacja pierścienia wlotu pieca
- wymurówka pieca 

  Remonty urządzeń Wydziału PSP – Kondensator  - roboty mechaniczne i wymurówkowe – Huta Cynku Miasteczko Śląskie
- demontaż pokrycia stalowego komory przejściowej, kucie stropu i wymurówki,
- remont odtworzeniowy części mechanicznej komory,
- odbudowa wymurówki komory przejściowej, wymiana pokrycia komina kondensatora, płyty wewnętrznej komina, remont belki nośnej, wymiana płyt sklepienia,
- remont ram i płyty rozbryzgiwacza, ram i płyty przegrody A,B,C,
- wymiana nadproża sklepienia kondensatora oraz płyty studzienki pomp,
- wykonanie zawieszenia sklepienia ceramicznego i betonowanie sklepienia komory, stropu pomiędzy kondensatorem i kominem
- roboty izolacyjne – demontaż i montaż izolacji suchego łącznika