BRANŻA MECHANICZNA

 Wykonawstwo i montaż konstrukcji przemysłowych,
 Remonty bieżące, średnie i kapitalne suszarni,
 Remonty bieżące, średnie i kapitalne elektrofiltrów oraz innych urządzeń odpylających,
 Obróbka skrawaniem,
 Gięcie , cięcie i walcowanie blach,
 Prace konstrukcyjno-spawalnicze,
 Prace kowalskie.

REALIZACJE:

  Budowa nowego węzła kontaktowego dla Fabryki Kwasu Siarkowego w HM Legnica-prace w ramach umowy konsorcjum,
  Przebudowa i wymiana zbiornika stacji ksentenolu w HM Cedynia,
  Budowa układu odpylającego gazy procesowe linii Contirod w Hucie Miedzi Cedynia,
  Modernizacja inst. odpylającej transp. Wsadu na Wydz. Pieców Szybowych w HM Legnica,
  Zabudowa Pieca Indukcyjnego w HM Legnica,
  Odtworzenie konstrukcji nośnych komór pieców szybowych w HM Legnica,
  Wykonanie pomp ołowiu - Wydział Rafinacji ołowiu PPb – w HM Legnica,
  Remonty kapitalne i bieżące Suszarni obrotowych w HM Legnica,
  Remont Pieca Anodowego nr 2 – branża mech i wymurówkowa w HM Legnica,
  Modernizacja filtrów F1 i F2 w HM Legnica,
  Remonty chwytaków 105DCu, 108 DCu i 111DCu w HM Legnica,
  Prace remontowe na Elektrofiltrze nr 5 – zlecenie BIPROMET S.A.- w HM Legnica,
  Wykonywanie skrzyń wodnych i kesonów oporowych – Wydział Pieców Szybowych HML,
  Remont mieszadła dwuwałowego i odpylni cyklonów w HML,
  Remont zbiorników koksu Wydział Przygotowania Wsadu HML,
  Modernizacja Filtra workowego w HM Legnica,
  Wykonanie i wymiana zamknięć klapowych typu flekta, kompensatorów, elementów inst. odpylającej oczyszczalni konwertorowej  - Wydział Rafinerii Ogniowej – Konwertory w HM Legnica,
  Wykonywanie zbiorników, konstr. stalowych hal produkcyjnych oraz inst. technologicznych,
  Modernizacja dachu i wzmocnienie konstrukcji hali wysokiej wraz z zabudową świetlików dachowych – Wydział Rafinacji ołowiu PPb – w HM Legnica,
  Roboty remontowe i inwestycyjne podczas postojów remontowych na terenie, HM Legnica, HM Cedynia i HM Głogów,Roboty remontowe i inwestycyjne realizowane na rzecz Instytutu Metali Nieżelaznych oddział w Legnicy.